Den proti rakovině 30. 9. 2020

Den proti rakovině

Proč se zapojit?

Všechny vybrané peníze půjdou na pomoc v boji proti rakovině.

40% na nádorovou prevenci

35% na zlepšení kvality života onkologických pacientů

25% na podporu výzkumu onkologických pracovišť

Kdy? Kde?

Středa 30. září 2020 od 7:55 před vstupem do školy.

Děti budou mít možnost si koupit kytičky i během 3. vyučovací hodiny.

Žáci devátého ročníku budou obcházet třídy.

Jak se zapojit?

Koupí připínacích kytiček

Cena ?

Jedna kytička bude stát 20 Kč