Daktyloskopie v osmé třídě.

Na dnešní hodině přírodopisu osmáci pronikli do tajů daktyloskopie.
Při zkoumání otisků prstů spolužáků si rozšířili učivo o lidské kůži a také prohloubili základní dovednost přírodovědce – dívat se, zkoumat a zaznamenávat.