Nabídka Talnetu na školní rok 2019 – 2020

Na stránkách Talnetu je možné najít aktivity určené žákům ve věku 12 – 19 let pro školní rok 2019 – 2020, které jsou právě aktuálně otevřeny pro přihlašování. Většina aktivit je zdarma.

Jedná se o:

Sběr papíru

Od 18. 9. 2019 do 20. 9. 2019 proběhne  v rámci soutěže „S panem Popelou“ ve škole 1. sběr papíru. Do areálu školy bude v ranních hodinách přistaven kontejner. Prosíme rodiče, aby svázaný papír vhazovali přímo do něj. Žáci předají třídnímu učiteli lísteček se jménem, datumem a množstvím přivezeného papíru.