Přehled výuky od 17. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 17. května se po dlouhé době vracíme od MIMOŘÁDNÉHO ROZVRHU k normálnímu, tj. prezenční výuce. MIMOŘÁDNÝ ROZVRH byl z menu odstraněn a nahrazen původní nabídkou Rozvrh, suplování, která Vám zobrazí rozvrh a suplování ve Škole online.

Navíc najdou všechny třídy svoje původní rozvrhy i v nabídce Žáci -> Třídy: info, rozvrh, tř. učitel.

Držme palce, aby tento stav vydržel :).

Přehled výuky od 3. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 3. května se k systému rotační výuky připojuje i druhý stupeň.

Třídy 6. A a 7. A se budou střídat s třídami 8. A a 9. A v prezenční a distanční výuce.
Jako první půjdou do školy, tj. na prezenční výuku,  žáci 6. A a 7. A.
V sekci  MIMOŘÁDNÝ ROZVRH naleznete aktualitzovaný aktuální rozvrh celé školy na další týdny.

Přejeme Vám krásný víkend a příjemně prožitý Svátek práce.

Přehled výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. dubna se do školy vrátí třídy prvního stupně.
Druhý stupeň zůstává na distanční výuce, pouze 9. třída bude první týden připravována prezenční formou na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka prvního stupně se vždy po týdnu mění z distanční na prezenční a naopak.

Všechny podstatné informace (které třídy začínají prezenčně a které distančně, rozvrh a čas hodin, čas oběda, čas družiny) najdete v nabídce MIMOŘÁDNÝ ROZVRH v sekci DŮLEŽITÉ ODKAZY.

Všem rodičům a žákům přejeme pevné zdraví a v rámci možností hezké jarní dny.
Vedení školy a učitelé

Výuka v dubnu

Milí žáci, vážení rodiče,

systém výuky na další dny a týdny se nemění. Všechny třídy se učí distanční formou.
Všechny podstatné informace najdete v nabídce MIMOŘÁDNÝ ROZVRH v sekci DŮLEŽITÉ ODKAZY.

Změna nastane možná pro první stupeň 12. nebo 19. dubna, kdy by měla začít prezenční výuka prvního stupně v jakési rotační formě. Sledujte, prosím, náš školní web, kde se včas vše dozvíte.

Krásné dubnové dny Vám přeje Váš učitelský sbor 🙂

Informativní schůzka k zápisu do 1. třídy

Milí rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a probíhající rekonstrukci školy jsme se rozhodli uspořádat  setkání k zápisu do 1. třídy formou online schůzky. Online setkání proběhne ve středu dne 31. 3. 2021 v 18 hodin na odkazu: https://meet.google.com/chn-fzcn-uhf

Na setkání získáte informace ke správnímu řízení, budete seznámeni s budoucí třídní učitelkou a  zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Provoz školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření přecházejí všechny děti na distanční vzdělávání viz příloha MŠMT. Žákům se zakazuje jakákoliv osobní přítomnost ve škole včetně konzultací. Dětem 1. a 2. třídy bude od pondělí 1. 3. 2021 automaticky odhlášen oběd. Informace o tom, jak bude pokračovat výuka v 1. a 2. třídě, dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému nebo vybraných profesích budou moci umístit děti do těchto zařízení:

 

  •  ZŠ, Liberec, 5. května – bude i nadále poskytovat péči pro žáky základních škol (kontakt: Stanislava Koželuhová, tel.: 734 234 105, e-mail: kozeluhova@zs5kveten.cz)
  • MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská – bude nově poskytovat péči pro děti předškolního věku  (kontaktBc. Martina Suchomelová, tel.: 602 364 068, e-mail: ms.motylek@volny.cz)

 

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, najdou bližší informace  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

2021_27_2 MŠMT