Soutěž školního parlamentu

100 podzimních kilometrů?

soutěž určená vlastníkům chytrých zařízení

V termínu 26. 10. od 8:00 – 2. 11. do 20:00

spusťte krokoměr a zašlete celkově nachozené, naběhané kilometry svým třídním parlamenťákům nebo vaší třídní paní učitelce nebo na email jirina.cizkova@volny.cz

První tři, kteří nachodí nejvíce km, budou oceněni. Ze všech dalších účastníků soutěže vylosujeme další tři, kteří si budou moct vybrat svou odměnu u zástupců parlamenťáků ze své třídy.

Hodně kilometrů

přejí parlamenťáci Harcováci

Výuka o horninách v přírodovědě 5. třídy

V tomto týdnu páťáci objevovali svět hornin. Při skupinové práci zpracovali informace o vápenci, pískovci, žule a písku na plakát a převyprávěli je spolužákům ze třídy. Při tom si procvičili nejen práci s textem, mluvení před publikem, ale také spolupráci.

Vyrobené plakáty po zmenšení a okopírování vytvoří zápis v sešitech. 

Den proti rakovině 30. 9. 2020

Den proti rakovině

Proč se zapojit?

Všechny vybrané peníze půjdou na pomoc v boji proti rakovině.

40% na nádorovou prevenci

35% na zlepšení kvality života onkologických pacientů

25% na podporu výzkumu onkologických pracovišť

Kdy? Kde?

Středa 30. září 2020 od 7:55 před vstupem do školy.

Děti budou mít možnost si koupit kytičky i během 3. vyučovací hodiny.

Žáci devátého ročníku budou obcházet třídy.

Jak se zapojit?

Koupí připínacích kytiček

Cena ?

Jedna kytička bude stát 20 Kč

 

Stmelovací výlet 5. třídy

I my, páťáci, jsme využili krásného podzimního dne. Společně strávený den se vydařil. A nebylo to jenom díky, cukrárně a trampolínám! Cestou do Vratislavic jsme plnili především úkoly ve skupinách. Bavilo nás sestavovat puzzle, ze kterých vznikly obrázky známých míst v okolí. Prezentací všech skupin jsme tak získali nové informace o zajímavých místech v okolí.

Milí páťáci, chválíme vás nejen za práci ve skupinách, ale také za to, že jste se po celou dobu našeho putování dokázali chovat tak, jak se od správné „party“ očekává.

Terénní výuka přírodpisu v šesté třídě

Šesťáci se dnes vydali s badatelskými batohy na průzkum ekosystémů v okolí školy. Od lučního ekosystému pod sportovním areálem prošli přes lesy k vodnímu ekosystému Tajchu.  Cestu zaznamenali do mapy. Při putování průběžně sbírali, pozorovali a určovali rostliny a živočichy. Také si zakreslili Ještědský hřeben a popsali jeho vrcholy. Vpodělíu je čeká zpracování získaných dat do pracovních listů a prozkoumávání nasbíraných přírodnin.

Další výpravy budou následovat:-)

Terénní výuka přírodopisu

Sedmáci se dnes vydali s badatelskými batohy na průzkum ekosystémů v okolí školy. Od lučního ekosystému pod sportovním areálem prošli přes lesy k vodnímu ekosystému Tajchu.  Cestu zaznamenali do mapy. Při putování průběžně sbírali, pozorovali a určovali rostliny a živočichy. Také si zakreslili Ještědský hřeben a popsali jeho vrcholy. Ve středu je čeká zpracování získaných dat do pracovních listů a prozkoumávání nasbíraných přírodnin. Další výpravy budou následovat:-)