Stmelovací výlet 5. třídy

I my, páťáci, jsme využili krásného podzimního dne. Společně strávený den se vydařil. A nebylo to jenom díky, cukrárně a trampolínám! Cestou do Vratislavic jsme plnili především úkoly ve skupinách. Bavilo nás sestavovat puzzle, ze kterých vznikly obrázky známých míst v okolí. Prezentací všech skupin jsme tak získali nové informace o zajímavých místech v okolí.

Milí páťáci, chválíme vás nejen za práci ve skupinách, ale také za to, že jste se po celou dobu našeho putování dokázali chovat tak, jak se od správné „party“ očekává.

Terénní výuka přírodpisu v šesté třídě

Šesťáci se dnes vydali s badatelskými batohy na průzkum ekosystémů v okolí školy. Od lučního ekosystému pod sportovním areálem prošli přes lesy k vodnímu ekosystému Tajchu.  Cestu zaznamenali do mapy. Při putování průběžně sbírali, pozorovali a určovali rostliny a živočichy. Také si zakreslili Ještědský hřeben a popsali jeho vrcholy. Vpodělíu je čeká zpracování získaných dat do pracovních listů a prozkoumávání nasbíraných přírodnin.

Další výpravy budou následovat:-)

Terénní výuka přírodopisu

Sedmáci se dnes vydali s badatelskými batohy na průzkum ekosystémů v okolí školy. Od lučního ekosystému pod sportovním areálem prošli přes lesy k vodnímu ekosystému Tajchu.  Cestu zaznamenali do mapy. Při putování průběžně sbírali, pozorovali a určovali rostliny a živočichy. Také si zakreslili Ještědský hřeben a popsali jeho vrcholy. Ve středu je čeká zpracování získaných dat do pracovních listů a prozkoumávání nasbíraných přírodnin. Další výpravy budou následovat:-)

Taneční kroužek

Vážení rodiče,

nabídku kroužků jsme rozšířili o taneční kroužek pořádaný taneční školou Altadance Liberec. Kroužek je určený všem dětem a bude probíhat v úterý od 14 do 15 hodin v areálu Mařanova 650 (zrcadlový sál nebo jídelna). V případě velkého zájmu bude kroužek rozdělen na dvě skupiny podle věku. Mladší děti by měly hodinu od 13 do 14 hodin. Informace k přihlášení a platbám budou přidány zítra. Děkujeme za pochopení.