Angličtina do 19. 6.

 

Milí třeťáčci!

Poslední angličtina v tomto školním roce!!!  Bude se zpívat, něco si zopakujete, poslechnete si příběh o obrovi a naučíte se sdělovat, kolik je hodin. Dále je zde na výběr mnoho cvičení  k procvičování pro nadcházející dva týdny.

Na začátek si zazpívejte Hello song z minulého týdne. Tentokrát to již půjde samo.  – zde

Výsledky poslední soutěže (kahoot) – Daily routine.  – zde  – Podívejte se na podium. – zde

Kdo potřebuje trochu pohybu a opakovat  sloveso „I can“ – umím. Klikne  – zde.

Zopakujte si z minulého týdne  píseň s denními činnostmi. -zde  Procvičte si  slovíčka z minulého týdne. Klikejte na slova pod obrázky a opakujte. Říkejte si: to už umím, toto potřebuji ještě opakovat.  – zde 

Poté si projděte dva pracovní listy k procvičení daných slovíček. Spojte obrázky a slova.  – zde  ,  doplňte obrázky či části slov do rámečků.  – zde     (nápověda: soccer = kopaná, večeře – dinner, snídaně – breakfast, sprcha – shower, domácí úkol – homework)

Poslechněte si příběh o obrovi a zabroukejte si píseň s časovými údaji. Poslední cvičení s ciferníky si nechte zkontrolovat v systému.     – zde

Podívejte se na video – „Learn to tell time“ = Uč se říkat hodiny. – zde   Procvičujte  časové údaje. (Zvuk v Chrome) Poslechněte, přečtěte a spojte. – zde    Ještě procvičujte. Klikněte na správný ciferník. – -zde  a poslouchejte, opakujte a zapište, kolik je hodin.  -zde. 

Poté rychlotestík. Systém vám zkontroluje správnost. Pokud budete mít 10 z 10, jste hvězdy. – zde

Jak žijí děti v Ugandě? (stát v Africe) Pro dobrovolníky je zde video se záznamem jednoho obyčejného dne  děvčátka z Ugandy  Zvolte: play – interactive mode – start. Nápověda:  sweep(vyslovíme svíp) = zametat, the dishes (dyšiz) = nádobí, choose the wrong word = vyber chybné slovo (ve větě), delete – vymazat.  Pokud bude něco obtížné, proklikejte se přes modrou šipku dále.   – zde 

Na závěr vyskočte a zazpívejte si písničku If you are happy and you know it  a tuto píseň  si zpívejte po celou dobu  úžasných prázdnin!!! – zde

E. K. 

Angličtina do 8. 6.

Milí třeťáci, 

s novým týdnem je zde opět další lekce angličtiny. Jde se na novou lekci –  téma: My day – můj den.

Začněte si písničkou: Hello Song.    – zde

Otevřete si pracovní list s úvodní písní do 6. lekce. Pracujte dle instrukcí. Klikejte, poslouchejte, opakujte si a pište nová slovíčka. Nechte si vše zkontrolovat v systému. – zde.

K základním slovíčkům, která popisují každodenní rutinu, přiberte v následujícím  prac. listu pár dalších. Nechte si opět práci zkontrolovat.     – zde 

Na závěr je pro vás připravena práce s videem. Grinch daily routine. – (Každodenní rutina Grinche.) Pusťte si interaktivní verzi: play modes – interactive mode – play. Pokud budou otázky  obtížné, zkuste odpovědět a proklikejte se přes modrou šipku dále. – zde

Vzhledem k velké účasti v soutěžích, připojuji další. Opakujte dnešní lekci opět v rámci soutěže. Hraje se do 7. 6. (do 20:00)  Výsledky příště. – zde

Hezký týden. 

E. K. 

Angličtina do 1. 6.

Milý třeťáčci, 

pokračujeme v angličtině stále jako doposud. Tento týden si zopakujete 5. lekci, to znamená čísla do 50 a sporty. Poté si zkusíte napsat zkušební testík.

Výsledky vaší soutěže kahoot – čísla 2.  – zde   Stupně vítězů  – zde.

Klikněte si na odkaz k pracovnímu listu. – zde.  Zazpíváte si, budete plnit úkoly dle instrukcí. Před kliknutím na finish se ještě před testíkem rozpohybujte. Nechte si celý pracovní list zkontrolovat počítačem (check my answers)  a poučte se z případných chyb. Z překlepů nevěšte hlavu.

Zkušební testík zde.     Zadání je tentokrát pouze v angličtině.  Český návod je zde k dispozici:  1. cv.  – Poslouchejte a očíslujte obrázky.  2. cv. – Poslouchejte a napište čísla.    3. cv.  Odpovězte na otázky (ano, umím. x Ne, neumím.) Vymyslete poslední dvě otázky tak, abyste na ně odpověděli předtištěným Yes, I can.  x  No, I can´t.  4. cv. –  Dokončete větu podle obrázku.   5. cv.  – Poslouchejte a klikněte na správný obrázek.  6. cv.  Přečtěte si a napište do tabulky yes = ano, umí x no = ne, neumí.      Testík mi můžete poslat. Návod k odeslání – zde. 

Na závěr příběh ze života Spika a Gracie.  Poslech – zde.  Příběh – zde.  Přiřaďte si na papír čísla promluv  k  jednotlivým  obrázkům.  Zkontrolujte opět poslechem.  Hodně zdaru.

Hezký  týden. 

E.K.

Angličtina do 25. 5.

Milí třeťáci, 

i tento týden je zde nabídka angličtiny. 

Určitě se v této lekci budou  procvičovat čísla. Podívejte se na výsledky minulé soutěže – zde.  Stupně vítězů – zde. Blahopřejeme vítězům!! Zvítězili všichni, kteří zvládli hrát do konce. V této lekci budete mít opět šanci soutěžit.

S čísly si zacvičte, rozhýbejte svá ztuhlá těla. Jako minule – s Jackem. – zde  Otevřete si následující PL. Klikejte na čísla 30 – 50 a trénujte výslovnost i jejich psanou podobu. – zde   

Následují tři pracovní listy (PL) k procvičování čísel.  1. Klikni na číslo, které slyšíš. – zde  2.  Spoj čísla se slovy, poté zapiš čísla, která uslyšíš. Piš číslem. – zde   3.  Spoj číslo a slovo. – zde  Vše si nechte opravit v systému. 

Podívejte se na video se Stevem.  Ve videu se objeví  čísla vyšší než 50, které vy  hravě zvládnete. Zvolte si  –play modes -interactive modestart. Odpovídejte na otázky. Pokud nebudete znát odpověď, dvě kliknutí na modrou šipku vás posunou dále.  – zde

Nakonec trochu výslovnosti. Poslouchejte, opakujte a zahrajte si 2x Bingo. Postupujte podle instrukcí. – zde

Poslední aktivita v této lekci – soutěž – čísla. Hraje se do 24. 5. (do 20:00)   –zde.  Držím palce. 

Hezký týden. 

E.K.

Angličtina do 18. 5.

Milá třetí třído!

Tento týden na vás čekají čísla do 50. Než se do nich pustíte, podívejte se na výsledky třídní soutěže (sporty). – zde. Sláva vítězům! Na konci této lekce je vyhlášená další soutěž. Pilně se učte, ať se vám v soutěži z čísel zadaří. 

Na rozjezd si zarepujte a zopakujte čísla do 20. – zde 

Po písni je zde lehká poslechová rozcvička čísel do 20. Klikni na správné číslo, které slyšíš. Nech si poslech ohodnotit. (Zvuk v Chrome) – zde

Jde se na čísla větší než dvacet. Střetněte se s nimi v písni. Poslouchejte, opakujte, trénujte.  – zde. 

Dále vás čeká vydatné procvičování čísel. Následujte instrukce, zazpívejte si, poslouchejte čísla a plňte úkoly. Zkuste v Bingu porazit „počítač“. Závěrečné dobrovolné Bingo je pro otrlé, stejně jako osmisměrka jdoucí skutečně osmi směry. Pouze v jednom písmenku se dvě slova mohou protnout.  Lze pracovat  po částech a nechat si vždy zkontrolovat. (Finish – Check my answers.) . Nemusíte mít vše vypracované najednout. – zde.

Máte-li procvičeno, potřebujete nutně relax. Vyskočit, hýbat se a počítat. – zde

Soutěž!!  Připraveni?  Hurá na to! Hraje se do 18. 5 do 8:00.   – zde

Přeji hezký týden.

E.K.