Bádání nad vzduchem ve třetí třídě

Třeťáci se dnes pustili do prozkoumávání vzduchu.

Vyrobili si vítr učebnicí,  nafukovali balónky a pak z nich vzduch vypouštěli –  pomalu i rychle, potichu i nahlas.

Přitom si užili nejen spoustu legrace, ale také se zjistili, že vzduch může mít velkou sílu a může být slyšet.

Všechny fotografie z dnešní hodiny najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením