Sólový zpěv

Vážení rodiče, 

v Základní umělecké škole v Liberci se od 2. pololetí uvolní dvě místa na sólovém zpěvu u paní učitelky Koupilové. V případě zájmu ji co nejdříve kontaktujte na tel. 604757369 nebo emailem ivanakoupilova@seznam.cz

Stopovaná na Výšinu

V pátek 13.9.2019 uspořádaly děti ze 4.třídy pro naše prvňáčky stopovanou na Výšinu. Nejdříve jsme se prodírali společně lesem, plnili úkoly a samozřejmě jsme nezapomněli po cestě ani na svačinu. V cíli jsme vylezli na rozhlednu, pohladili si zvířátka, přeskakovali vše, co se dá. Nakonec nás  čekala za výkon sladká odměna v podobě palačinky se zmrzlinou, šlehačkou a ovocem.

 

 

Sběr papíru

Od 18. 9. 2019 do 20. 9. 2019 proběhne  v rámci soutěže „S panem Popelou“ ve škole 1. sběr papíru. Do areálu školy bude v ranních hodinách přistaven kontejner. Prosíme rodiče, aby svázaný papír vhazovali přímo do něj. Žáci předají třídnímu učiteli lísteček se jménem, datumem a množstvím přivezeného papíru.