Angličtina do 25. 5.

Milá druhá třído, 

opět je zde nabídka angličtiny pro tento týden.  Zopakujte si opět  části těla.  – zde   V první části PL si proklikejte  a nahlas opakujte  slovíčka,  ve druhé části spojte nahraná slovíčka s obrázky, začněte spojovat před symbolem poslouchajícího panáčka směrem k obrázku a jako poslední si sestavte z obrázků písničku. Na závěr si nechte zkontrolovat systémem. (Zvuk pouze v chrome.) 

Připojuji opakování částí těla pro dobrovolníky. – zde   (poslech, přiřazování, pexeso, osmisměrka)

V druhé části se věnujte číslovkám. Budeme je později  potřebovat. Poslouchejte  číslovky  0-20. – zde   Opakujte si číslovky vlastním tempem, klikejte na jednotlivá čísla  a opakujte je, poté cvičte  i naopak.  – zde   Jak dobře umíte anglické číslovky do 20? Vyzkoušejte se. Klikněte v řádku na číslovku, kterou slyšíte. Nechte si testík zkontrolovat. (finish + check my answers) – zde

Písnička vás uvede do poslední části, kde se budete učit ptát na věk.   – zde  Kolik je ti let?  = How old are you? 

Učte se používat otázku – How old are you?  Pracujte podle zadání.  – zde

Příběhem o malém dinosaurovi zakončíte tuto lekci.  How old is he? – Kolik mu je let?  – zde   

Přeji hezký týden. 

E.K. 

 

Angličtina do 25. 5.

Milá první třído, 

tento týden je zde pro vás opět angličtina. Zopakujete si barvy a podíváte se na video se Stevem, v kterém si zopakujete nejenom barvy, čísla, pozdravy, ale i některé části těla a názvy různých činností. 

Připomeňte si píseň z minulého týdne – The parrot song.  Přiřazujte barvy do textu písně.  – zde

Pracovní list k procvičení barev, čísel a zvířátek. V levém horním rohu si lze opět všechny barvy v rytmu připomenout. (Zvuk pouze v chrome.) – zde

Video se Stevem. Cvičte a pohybujte se s dětmi. – zde

Hodně zdaru a přeji hezký týden.

E. K. 

 

 

 

Angličtina do 18. 5.

Milá druhá třído,

tento týden se budete učit  pojmenovávat bolesti jednotlivých částí těla. Například: Bolí mě hlava. Bolí mě zub. 

Poslechněte si opět příběh o krokodýlovi a vzpomeňte si, jak se snažil zvířátka ošálit. Jaké bolesti předstíral? Řaďte obrázky.  – zde

Na dalším pracovním listu si krokodýlovy herecké výkony připomeňte. Přiřaďte  věty k obrázkům. – zde

V další části budete poslouchat, co koho bolí, číslovat obrázky, klikat na osoby a psát části těla. – zde

Následující pracovní list s vámi zopakuje všechna dnešní slovíčka. Doplníte do slov písmenka a spojíte je s obrázky. Podívejte se na přidružené video a zkuste odpovědět na dvě otázky. V druhé části videa, můžete převzít role a propůjčit postavičkám svůj hlas. – zde Tento pracovní list mi prosím opět odešlete dle stále stejného návodu. – zde  (Zvuk pouze v Chrome)

Rozloučíme se písní. O jakém zvířeti asi bude? Hádejte.  – zde.

Přeji hezký týden. 

E. K.

 

Angličtina do 18. 5.

Milá první třído!

Tento týden si zahrajete se zvířátky a zopakujete si již známé barvy a nové se naučíte. 

Začněte písničkou z bludiště „The lion is coming“ – Lev přichází.  Písničku otevřete – zde.

Nyní si se zachráněnými zvířátky pohrajte. Budete potřebovat šest kusů papíru, na které můžete kreslit. Návod a hra je  – zde. Poslechy jsou rychlé, opakujte si je podle potřeby. (Zvuk pouze v Chrome)

Nácvik barev s písničkou. Klikejte si na barvy a opakujte jejich názvy. Nové názvy barev:  černá, bílá, růžová, šedá a hnědá.  – zde.

Dva prac. listy na procvičení barev. Můžete opakovat vícekrát. Nechte si zkontrolovat počítačem. (Finish+check my anwers, zvuk opět jen v chrome) – zde-zde.

Pro pokročilé dobrovolníky– trénujte barvy se zvířátky navíc. Pokuste se k ozvučeným zvířátkům  přiřadit na obrázku jejich název. Poté si poslechněte větu a rozhodněte, zda je věta pravdivá = TRUE (klik na T) či nikoli =FALSE (klik na F).  – zde.

Zakončete písničkou o našem papouškovi, který žirafě zachránil život. Zpívejte a doplňujte barvy do písničky. – zde

Držím palce. 

Hezký týden.

E. K.

 

 

 

Německý jazyk do 18. 5.

Milá osmičko, 

vzhledem k nepřístupnosti 6. lekce v minulém  týdnu  posunuji termíny dokončení 6. a 7. lekce  (včetně soutěží) do 18. 5. Máte tedy dostatek času, aby jste si postupně prošli obě lekce. Rovněž jsou všechny lekce otevřeny pro případné vypracování chybějících úkolů.

Ať se daří!

E.K.

 

Angličtina do 11. 5.

Milá druhá třído!

I tento týden na vás čeká pár hravých úkolů, při kterých si budete cvičit angličtinu. 

Začněte  známou písničkou. I´m a clever crocodile. Nejprve doplňte chybějící slova v textu písně.  Poté si písničku pusťte a text zkontrolujte. – zde

Tak a pojďte na další příběh, tentokrát o krokodýlovi. Poslouchejte a sledujte obrázky.  Následně spojte části těla krokodýla s názvy.   – zde                                                                                              O čem příběh je? Zkuste  odpovědět. ….   Ano. Hladový krokodýl obelstí důvěřivá zvířátka. Krokodýl  předstírá bolest a prosí  o pomoc.   Důvěřivá  zvířátka přistoupí  blíže a on  je pak  sežere.   Až mazaná opička na něho vyzraje, krokodýla polechtá  a zvířátka zachrání.                                          Rozklikněte  si další odkaz na prac. list.  Nejdříve  sestavte obrázky podle příběhu v řadě za sebou. Poté si příběh poslechněte  a pořadí obrázků zkontrolujete. – zde      (Kliknutím na finish a následně check my answers si správnost ověříte.)

V další části se podíváte na video o krokodýlovi , kde budete plnit jednoduché úkoly. ( Klikněte na play modes, zvolte si interactive mode a start. ) Pokaždé, když se video zastaví, splníte úkol kliknutím na určený předmět. Modrá šipka vás pustí opět dál.  – zde

Zopakujte si ještě jednou části těla v písni. Spustíte stejně jako video o krokodýlovi. Klikejte na dané části těla. – zde      Poslední úkol v této lekci je pracovní list, kde vyluštíte a napíšete jednotlivé části těla. Nápovědou jsou ozvučené obrázky. Tento pracovní list prosím zaslat k učiteli.   – zde   (Návod  k zaslání – zde)

Držím palce a přeji hezký týden.

E. K.      

Angličtina do 11. 5.

Milá první třído!

Tento týden bychom opět páteční angličtinu neměli. Tak budete alespoň  trochu  opakovat, poslechněte si opět náš příběh o žirafě a sestavte obrázky podle sledu událostí  – zde

Naučte se  novou písničku – The Lion Is Coming – lev přichází.  Zpívejte a  hledejte se lvem cestu v bludišti.  Až najdete cestu, nalezněte schovaná zvířátka v lese.  Zazpívejte si a pozdravte je.  – zde

Přeji hezký týden.

E.K.