eduroam (cz)

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2021. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Continue reading „eduroam (cz)“

eduroam (en)

Our school is connected to eduroam

eduroam is an international mobility and roaming supporting project in a national research and education network (NREN). In the Czech Republic, the project has been under the umbrella of CESNET association. Our school engaged in the project in 2021. It is a further step towards increasing the study quality and our institution’s prestige.
Continue reading „eduroam (en)“

Přehled výuky od 17. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 17. května se po dlouhé době vracíme od MIMOŘÁDNÉHO ROZVRHU k normálnímu, tj. prezenční výuce. MIMOŘÁDNÝ ROZVRH byl z menu odstraněn a nahrazen původní nabídkou Rozvrh, suplování, která Vám zobrazí rozvrh a suplování ve Škole online.

Navíc najdou všechny třídy svoje původní rozvrhy i v nabídce Žáci -> Třídy: info, rozvrh, tř. učitel.

Držme palce, aby tento stav vydržel :).

Přehled výuky od 3. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 3. května se k systému rotační výuky připojuje i druhý stupeň.

Třídy 6. A a 7. A se budou střídat s třídami 8. A a 9. A v prezenční a distanční výuce.
Jako první půjdou do školy, tj. na prezenční výuku,  žáci 6. A a 7. A.
V sekci  MIMOŘÁDNÝ ROZVRH naleznete aktualitzovaný aktuální rozvrh celé školy na další týdny.

Přejeme Vám krásný víkend a příjemně prožitý Svátek práce.

Úspěch našich žáků

Lucie Flossmannová a Matěj Patočka ze 7. A se zúčastnili matematické olympiády kategorie Z7. Nejdříve bez zaváhání postoupili ze školního kola a poté se umístili mezi pěti úspěšnými řešiteli okresního kola Liberce. Oba dva stanuli navíc na stupních vítězů, Lucka na skvělém 3. místě, Matěj na nádherném 1. místě.

Oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Přehled výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. dubna se do školy vrátí třídy prvního stupně.
Druhý stupeň zůstává na distanční výuce, pouze 9. třída bude první týden připravována prezenční formou na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka prvního stupně se vždy po týdnu mění z distanční na prezenční a naopak.

Všechny podstatné informace (které třídy začínají prezenčně a které distančně, rozvrh a čas hodin, čas oběda, čas družiny) najdete v nabídce MIMOŘÁDNÝ ROZVRH v sekci DŮLEŽITÉ ODKAZY.

Všem rodičům a žákům přejeme pevné zdraví a v rámci možností hezké jarní dny.
Vedení školy a učitelé

Výuka v dubnu

Milí žáci, vážení rodiče,

systém výuky na další dny a týdny se nemění. Všechny třídy se učí distanční formou.
Všechny podstatné informace najdete v nabídce MIMOŘÁDNÝ ROZVRH v sekci DŮLEŽITÉ ODKAZY.

Změna nastane možná pro první stupeň 12. nebo 19. dubna, kdy by měla začít prezenční výuka prvního stupně v jakési rotační formě. Sledujte, prosím, náš školní web, kde se včas vše dozvíte.

Krásné dubnové dny Vám přeje Váš učitelský sbor 🙂