Aritmetický průměr délky jehlic v pracovních činnostech 6. třídy

V dnešní hodině pracovních činností šesťáci propojili učivo přírodopisu a fyziky.

Měřili aritmetický průměr délky jehlic jehličnatých stromů ze školní zahrady. Procvičili si tak poznávání jehličnanů, měření délky a záznam získaných dat do protokolu.