Aktuální informace k formě školní docházky

Od středy 18.11. 2020 přešli žáci tříd 1. a 2. ročníku, dle pokynů MŠMT, z distanční výuky na výuku prezenční.

Při přítomnosti dětí ve škole platí tyto podmínky:

  1. Ve všech prostorách školy musí mít děti nasazené roušky, bohužel i při výuce.
  2. První i druhá třída se učí podle upraveného rozvrhu.
  3. Režim přestávek je nastaven tak, aby se žáci nesetkávali s žáky z ostatních tříd.
  4. Ve třídách častěji větráme a podle aktuálního počasí zařazujeme i pobyt dětí venku.
  5. V odděleních ŠD zůstávají pouze děti z dané třídy.
  6. Ranní družin je v provozu d 6:30. 
  7. Rodiče do školy nevstupují.
  8. Stravování je zajištěno. Na obědy třídy odchází ve stanovených časech. 

Ohledně přítomnost žáků dalších ročníků ve škole vyčkáváme pokynů MŠMR a rozhodnutí vlády ČR. 

Pevně věříme v brzký návrat všech dětí do školy. 

O aktuálních změnách vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím emailů.

Děkujeme všem rodičům za podporu dětí v on-line výuce, přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledání ve škole.

Vedení školy a učitelé