9. třída – Třídní učitel

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 8.55-10.45

Vyučuje: Fyzika , Občanská výchova, Tělesná výchova, Zeměpis