9. třída – Třídní učitel

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 -13:45 po předchozí domluvě, je možné i kdykoliv jindy

Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Přírodověda, Pracovní činnosti, Přírodopis

Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO, Metodička prevence