9. třída – Třídní učitel

Mgr. Anna Horáková

Mgr. Anna Horáková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pá 14.00-15.00

Vyučuje: Dějepis , Hudební výchova, Občanská výchova, Výtvarná výchova