8. třída – Třídní učitel

Mgr. Veronika Pinčková

Mgr. Veronika Pinčková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00-14.00

Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis , Občanská výchova