6. třída – Třídní učitel

Ing. Jitka Vejlupková

Ing. Jitka Vejlupková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň, Matematika, Fyzika, Informatika