4. třída – ptáci na krmítkách

V posledních dvou hodinách přírodovědy čtvrťáci navázali na učivo z distanční výuky –

při skupinové práci poznávali druhy ptáků u nás přezimujících.

Také si procvičili co jim mohou dát do krmítka.