Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci jsme jako každý rok uspořádali pro osmou a devátou třídu školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci řešili záludné úkoly z mluvnice, poté psali slohovou práci na téma Poprvé sám/sama…

Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádala děvčata z osmé třídy – Anežka Votrubcová a Karolína Teplá. Na konci ledna zastupovaly naši školu v okresním kole této soutěže. Velmi děkujeme oběma dívkám za reprezentaci školy.