Přeskok

Přeskok je disciplinou, která spojuje tělesnou obratnost s rozhodností a odvahou. To jsou vlastnosti, kterým u dnešních dětí „doba nepřeje“.

Zvláště u dorůstajících chlapců přeskok vypoví o lecčems z jejich volního ustrojení. Mají příležitost setkat se s překážkou, jejíž překonání není jednoduché. Volí si způsob jakým překážku překonají. Opakovanými pokusy se ve svém výkonu mohou zlepšovat, nebo utvrzovat v úrovni pohybové dovednosti, kterou získají.

Přeskočit nebo podlézt? To je otázka obecnější. I ona je v této disciplíně přítomna. Řadě dětí s nedostatkem pohybových zkušeností se otevírá svět, který jim díky „rodičům helikoptérám“ dosud zůstával skryt.

Základní pravidla pro práci s přeskokem v hodinách TV jsou vcelku jednoduchá: každý pracuje způsobem, na který se cítí a je schopen pojmenovat si a přiznat obavy, které jsou přirozené. Opakováním se v dosažené pohybové dovednosti utvrzuji a časem ji zlepšuji. Umím si říci o pomoc a soustředit se na to, co právě dělám. Dodržuji organizaci pohybové činnosti tak, aby byla bezpečná pro všechny. 

Krátké video je z hodiny, kdy se do přeskoku pustili chlapci ze 6. a 7. ročníku. Mnohým z nich se podobných pohybových zkušeností, stejně jako řadě jejich vrstevníků v současnosti, zoufale nedostává.

Zákon akce a reakce ve Fy 7. třídy

Zákon akce a reakce je jednou ze zákonitostí, jež lze ověřit experimentem. Návrh takového experimentu byl obsahem hodiny Fyziky 7. ročníku. Podařilo se žákům prokázat že působení síly vyvolává reakci v podobě síly stejné velikosti, ale opačného směru?

Návrh experimentu a jeho empirické ověření je jedním ze způsobů, jak se naučit uvažovat v systému hledání a ověřování hypotéz vlastnímu přírodním vědám. Umožňuje také dostat poznatky z úrovně zapamatování směrem k jejich porozumění a využití.

Základem ale stále zůstává zapamatování, alespoň v případě fyzikálních veličin, jejich jednotek a základních pravidel, která jsou v oboru známá a ověřená našimi předchůdci. Bez této práce, která je namáhavá, zdlouhavá a dokáže být i nudná by experimenty postrádaly systematické uspořádání a jasně pojmenovaný cíl.

Velikonoční dílničky

Milí rodiče a milé děti zveme vás všechny na každoroční tvoření na téma Velikonoce. Tento rok jsme si připravili spoustu dílniček ani pletení pomlázek a vytváření jarních věnců na dveře nebude chybět. Bude to velké a nikdo neodejde s prázdnou.

Budeme se na vás těšit v sobotu 1. dubna od 9:00 hodin.

velikonocni dilny

Obrázek 1 z 1