Osmáci si vyzkoušeli řemesla

Osmáci dnes navštívili akci „Řemesla nejsou OUT“ na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

Pořadateli této tradiční akce jsou Střední škola Kateřinky – Liberec, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999. Praktické ukázky řemeslných oborů předváděli sami žáci pořádajících škol.

Žáci osmé třídy se tak seznámili s ukázkami činností čalouníků, aranžérů, truhlářů, zpracovatelů dřeva, farmářů, řezníků, pekařů, malířů, strojařů, zahradníků a dalších oborů.

Řadu činností si také vyzkoušeli. 

Co se stane když…?

CO, JAK a PROČ? Zdánlivě banální otázky, jako by je položilo dítě v mateřské škole. A při tom patří k základní výbavě každého badatele, ať již do tajů přírodních věd proniká v dětství na Základní škole, nebo později řeší dosud nepoznané v univerzitní laboratoři… Dnes sedmáci při fyzice využívali induktivní myšlenkové schéma k tomu, aby podle chování magnetky popsali průběh magnetických siločar. Jako třída odvedli výbornou práci. Někteří jednotlivci se zapojili s chutí a dokázali, že jsou schopni formulovat to, co přímo není vidět, jiní se spíše dívali (byť i z okna 🙁