Poznávání stromů na školní zahradě v prvouce třetí třídy

Třeťáci se dnes v prvouce vydali na školní zahradu, zde si ověřili, jak si pamatují názvy stromů které si procvičovali ve čtvrtek.

Také se naučili orientovat v jednoduché mapce školního pozemku – právě do ní zapisovali jednotlivé stromy.

Do práce se pustili s nadšením a elánem, při práci ve dvojicích si potrénovali spolupráci a užili si prima čas s kamarády.