Kandidáti do školské rady

Vážení rodiče,

do školské rady na tříleté funkční období  za rodiče  přijaly kandidaturu paní Alena Motlová a Jana Svatošová a za pedagogy  Stanislava Koutová a Anna Horáková. Volby do školské rady se uskuteční v úterý 13. 9. 2022 od 12.00 do 13hodin a od 16.00 do 17 hodin ve vestibulu školy.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že skončilo tříleté volební období školské rady, proběhnou dne 13. 9. 2022 nové volby.  Své nominace na kandidáty předejte ředitelce školy osobně nebo poštou na předepsaném formuláři do 29. 8. 2022.  Bližší informace najdete v příloze.

Příloha č. 1 – 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Návrh kandidáta do školské rady

Úprava plateb za stravné

Vážení rodiče,

z důvodu navýšení cen za potraviny a energie dojde od 1. 9. 2022 k navýšení cen za stravné ve školní jídelně:

  • děti věk 7-10 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč,
  • děti věk 11-14 let – 33,- Kč / měsíční záloha 693,- Kč,
  • děti  nad 15 let – 35,- Kč / měsíční záloha 735,- Kč

Děkujeme za pochopení.