Poděkování Matymu Motlovi

I tak nepříjemná událost jako je nalomený prst z hodiny tělesné výchovy se může přeměnit v něco pozitivního.

Tímto děkujeme Matymu Motlovi, který polovinu pojistky za školní úraz věnoval zpátky škole – koupil sadu trvalých mikroskopických preparátů a 4 pozorovací nádobky s lupou.

Všechny tyto předměty obohatí hodiny přírodopisu všech ročníků.

Seznam přijatých dětí/ Список прийнятих дітей

Seznam přijatých dětí_Список прийнятих дітей

Uchazeče, kteří nebyli přijati, žádáme, aby se osobně dostavili do školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Ve škole dostanou bližší informace o škole, která je přijme.

Абітурієнтів, які не були зараховані, просять особисто відвідати школу, щоб отримати рішення про не зарахування. Школа отримає більше інформації про школу, яка їх прийме.

Vesmír v páté třídě.

Od konce dubna až do konce června byl tématem hodin přírodovědy v páté třídě vesmír.

Toto téma páťáci zpracovali v podobě lapbooků, které se jim opravdu povedly.

Vesmír se objevil jako téma i v hodinách výtvarné výchovy. 

Výsledky práce dětí z páté třídy na téma vesmír najdete v galerii níže. 

Koho téma vesmíru zajímá, může prostudovat přiložené odkazy.

Nasa, ESA  a ESA úvod

 

Projektový den Pasco 7. třídy

V úterý 14. června se sedmáci vydali podél Harcovského potoka až k Harcovské přehradě s měřidly Pasco.

Na pěti zastávkách ve skupinách měřili teplotu vodu, vzduchu, pH vody, rychlost a hloubku vody. Také pozorovali, určovali a zapisovali  rostliny a živočichy v okolí vody.

Ve škole proběhne v následujících dnech třídění a ukládání získaných dat.

8. – 10. 6. 2022 třídní výlet 7. třídy – Hrabětice a Jizerské hory

Sedmáci strávili tři dny od středy 8. 6. do pátku 10. 6. v Jizerských horách.

Ubytovaní byli na Hrabětické louce, odtud pak vyráželi na výlety například na rozhlednu Slovanka nebo do údolí říčky Kamenice.

Ve slunečném počasí si užili prima dny s kamarády v horách.

Děkujeme lektorům Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. za milý přístup a hezký program.

Den dětí na přehradě

V pátek pedagogové školy nachystali pro všechny žáky dětský den v okolí Harcovské přehrady. 

Děti ve věkově smíšených skupinách absolvovaly hry a soutěže na devíti stanovištích.

Zde je čekala například jízda na koloběžkách, sbírání plastových kačenek z hladiny přehrady a paluby nafukovacích kanoí, chůze na chůdách, turnaj v přehazované, střelba na terč, chůze na chůdách, běh s míčkem na raketě a další.

Všichni zúčastnění si užili prima slunečný den s kamarády.