Projevy 9. třídy

Nový rok je doba předsevzetí a také projevů ústavních činitelů.

V přiložené galerii najdete novoroční projevy pro občany ČR, které napsali naši deváťáci v rámci distanční výuky občanské výchovy.

Myslím, že v porovnání s projevy našich ústavních činitelů obstojí se ctí. 

Jak se vám líbí?

A co byste do novoročního projevu napsali vy?

Informace k péčí o děti a mládež za nouzového stavu

Vážení rodiče,

níže najdete informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna. Prostřednictvím třídních učitelů vám byly rozeslány  bližší informace  o vzdělávání a provozu v naší škole. Dále přikládám rozhodnutí hejtmana, který pověřil ZŠ, Liberec, ul.5. května jako školu určenou pro děti zaměstnanců vybraných profesí. Bližší informace k provozu najdete na stránkách školy https://www.zs5kveten.cz/

2021Rozhodnutí hejtmana – nařízení péče o děti

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021

Informace k provozu a vzdělávání našich žáků od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

Dne 23. 12. 2020 jsme přešli usnesením Vlády ČR do 5. stupně protiepidemických opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Od 4. 1. 2021 budou žáci 1. a 2. třídy vzděláváni prezenčně.
Žáci 3.- 9. třídy budou vzděláváni distančním způsobem. Rozvrh hodin bude žákům k dispozici na webových stránkách školy. Práce bude zveřejněna v prostředí škola v pyžamu (3. a 4. třída) a v Moodlu (5. – 9. třída) v podělí ráno.

Stravování
Žáci 1. a 2. třídy budou automaticky na oběd přihlášeni.
Žáci 3.- 9. třídy, kteří mají zájem o oběd, se musí přihlásit k odběru stavy v systému strava.cz do čtvrtka 31.12.2020 do 13 hodin. Oběd si můžou odebrat pouze do kastrůlku ve školní výdejně v Mařanově ul. vždy od 12. 30 do 13.00 hodin.

Doprava
Od pondělí 4. 1. 2021 pojede ráno do náhradních školních prostor v Mařanově jeden autobusový spoj v 7.50 hod ze zastávky Harcov kostel (v 7.38 hod ze zastávky Březová alej jako spoj č.15)
Odpoledne pojede zpět ze zastávky Mařanova do zastávky Harcov -kostel pouze jeden spoj v 15.15 hod.

Školní družina
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu každý den od 6. 30 do 16.00 hod.

Konzultace
Žáci v distančním vzdělávání mají možnost domluvit si s vyučujícími individuální konzultaci a přijít do školy sami nebo s rodičem.

Režimová opatření
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost po celou dobu nosit roušky a dbát zvýšené hygieny. Žáci zůstávají po celou dobu v homogenních skupinách. Během pobytu ve škole se musí pravidelně větrat.

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání ve škole
Jarmila Plachá

V Liberci 29.1.2020