Dopis rodičům k zahájení prezenční docházky

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 je obnovena povinná prezenční výuka žáků prvního stupně, žáků deváté třídy a 6. třídy, 7. třídy a 8. třídy ve střídavém režimu.

Základní režimová opatření po dobu pobytu ve škole:

➢ po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci i učitelé roušky

➢ v polovině hodiny a o přestávce se ve třídě důkladně vyvětrá

➢ přestávky budou žáci trávit ve třídě

Prosíme o přizpůsobení oblečení a vybavení žáků min. dvěma rouškami na den.

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí k prezenční výuce žáci 1. stupně spolu s 8. a 9. třídou, 6. a 7. třída zůstávají na distančním vzdělávání. V dalším období se budou třídy střídat dle harmonogramu níže.

6. třída 7.třída 8. třída 9. třída

30.11. – 4.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

7.12. – 11.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

14.12. – 18.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

21.12. – 22.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

Abychom byli schopni zajistit chod školy dle pokynů MŠMT a ministerstva zdravotnictví, došlo k úpravě školního režimu. Z personálních důvodů nebudeme schopni zajistit fungování školního klubu pro děti 4. a 5. třídy. Ranní družinu můžou využívat děti 1., 2. a 3. třídy ve svých odděleních (Třeťáci budou ve 4. patře i v ranních hodinách.) Děti budou po celou dobu pobývat jen se svými spolužáky v rámci jedné třídy.

Provoz školní družiny je nastaven takto:

Ranní družina: od 6.30 hod – 8.00 hod

Odpolední družina: od 11.50 – 16.00 hod

Autobus č. 15 pojede ze zastávky Březová alej v 7.38 hod a dále ze zastávky Harcov – kostel v 7.50 hod do zastávky Vesec – Mařanova. Další autobusové spoje budou jezdit dle původního jízdního řádu.

Všichni žáci, kteří mají zájem o oběd v pondělí 30. 11. 2020, se musí do pátku 27. 11. 2020 do 14 hodin přihlásit ke školnímu stravování v aplikaci Strava. Žáci budou chodit na oběd po třídách podle časového harmonogramu, aby se vzájemně nepotkávali.

Aktuální rozvrh hodin bude zveřejněn na webových stránkách školy. V předmětech Tv a Hv bude přizpůsobena náplň, aby žáci necvičili a nezpívali.

Tv 6. třída pondělí, 7. a 8. hodina Vá

Tv 7. třída středa, 7. a 8. hodina Vá

Tv 8. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Vá

Tv 9. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Jo

Žádáme rodiče, aby děti 1. až 5. třídy a 9. třídy při nástupu do školy vrátily zapůjčené tablety a bude jim vrácena kauce.

Činnost kroužků, mimo příprav na přijímací zkoušky, zatím nebude obnovena.

S pozdravem a přáním klidného adventu

Jarmila Plachá

Office 365

Každý žák a zaměstnanec má v rámci naší školy službu MS Office 365 zdarma.
Jedná se o verzi A1, kde jsou veškeré jejich programy v cloudu, podobně jako Google dokumenty, nelze je tedy nainstalovat offline na Váš počítač.
Tyto jejich programy a samozřejmě poté i Vaše dokumenty budou ale přístupné na jakémkoliv zařízení po přihlášení do Vašeho účtu.

Přihlásíte se na stránce https://www.office.com/
pomocí Vašeho školního e-mailu, který máte každý ve tvaru
jmeno.prijmeni@zsnavybezku.cz
a dočasné heslo jste obdrželi školním e-mailem.

Přeji Vám hodně radosti s programy Microsoftu.
Hezký den
Pavel Jošt

aaa

Přehled výuky od 30. 11. 2020

Od 30. listopadu se do školy vrátí žáci prvního stupně a devátá třída.

Distanční výuka  se u těchto ročníků dle nařízení MŠMT mění na prezenční.

6., 7. a 8 třída se bude ve škole střídat po týdnech.

Od 30. 11. bude ve přítomna škole 8. třída, v týdnu od 7. 12. 2020 6. a 7. třída.

Podrobnější informace zveřejníme na webu školy po neděli.

Třídní učitelé budou rodiče informovat prostřednictvím emailů.

Všem rodičům a žákům přejeme pevné zdraví a v rámci možností hezké podzimní dny.

Vedení školy a učitelé

 

Aktuální informace k formě školní docházky

Od středy 18.11. 2020 přešli žáci tříd 1. a 2. ročníku, dle pokynů MŠMT, z distanční výuky na výuku prezenční.

Při přítomnosti dětí ve škole platí tyto podmínky:

  1. Ve všech prostorách školy musí mít děti nasazené roušky, bohužel i při výuce.
  2. První i druhá třída se učí podle upraveného rozvrhu.
  3. Režim přestávek je nastaven tak, aby se žáci nesetkávali s žáky z ostatních tříd.
  4. Ve třídách častěji větráme a podle aktuálního počasí zařazujeme i pobyt dětí venku.
  5. V odděleních ŠD zůstávají pouze děti z dané třídy.
  6. Ranní družin je v provozu d 6:30. 
  7. Rodiče do školy nevstupují.
  8. Stravování je zajištěno. Na obědy třídy odchází ve stanovených časech. 

Ohledně přítomnost žáků dalších ročníků ve škole vyčkáváme pokynů MŠMR a rozhodnutí vlády ČR. 

Pevně věříme v brzký návrat všech dětí do školy. 

O aktuálních změnách vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím emailů.

Děkujeme všem rodičům za podporu dětí v on-line výuce, přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledání ve škole.

Vedení školy a učitelé

Informace ke stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně

Vážení rodiče,

dle nového pokynu MŠMT je možné vydávat žákům na distanční výuce dotované obědy. Tyto obědy nesmí žáci konzumovat ve školní jídelně, ale mohou si je vyzvednout u výdejního okénka, odnést domů a doma zkonzumovat.

Postup:

Jídlo je možné objednat běžným způsobem v systému www.strava.cz od čtvrtka 19. 11. 2020. Přihlášku je možné udělat také telefonicky  na tel. 739 220 981 nejpozději do 19.11.2020 do 7.00hod.

V dalších dnech je možné přihlášení k obědu jen přes systém http://www.strava.cz/ do 14.00 hod předchozího dne.

Jídlo se bude vydávat do jídlonosičů (nejsou přípustné skleněné nádoby) v době od 11.15 do 11.45 hod. V případě, že bude jídlo vyzvedávat sourozenec na prezenční výuce, přinese jídlonosič, který bude označen jménem a příjmením žáka a třídou, do jídelny před zahájením výuky do 8.15 hod.

Vstup dalších osob do prostor školní jídelny je v době, kdy se stravují žáci na prezenční výuce, zakázán. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel (roušky, rozestupy).

Děkujeme za spolupráci.

Jarmila Plachá

pokus

The table with ID 40 not exists.