Ošetřovné

 Vážení rodiče,

v současné době škola  potvrzení potřebná k vystavení OČR nevydává.

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních, rodiče, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření, předloží pouze čestné prohlášení. Tiskopis, který bude v nejbližší době dostupný na  na webových stránkách OSSZ, rodič vyplní a odevzdá originál na Okresní správu sociálního zabezpečení a kopii zaměstnavateli.

Rodičům pracujícím v IZS

Pro rodiče pracující v IZS a další vyjmenované zákonné zástupce v Rozhodnuti_hejtmana_LK_o_vykonavani_pece_o_deti_a_mladez_za_nouzoveho_stavu (002) ze dne 13. 10. 2020 bude  péče o děti mládež od 3 až do 13 let zabezpečena na Základní a mateřské škole Barvířská, Liberec, příspěvková organizace se sídlem: Liberec III – Jeřáb, Proboštská 38/6.

Podrobné informace získáte přímo na stránkách školy zde.

Distanční výuka

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření vlády přecházejí žáci obou stupňů základních škol od středy 14. 10. 2020 na distanční vzdělávání. Školní družina, klub i školní stravování budou po dobu distančního vzdělávání mimo provoz. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. 

Žáci 1. – 4. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít práci zadávanou v prostředí skolavpyzamu.cz. Bližší informace k zadávané práci, online hodinách a hodnocení v tomto období obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím emailu. 

Žáci 5.  –  9. třídy budou mít práci zadávanou výhradně v prostředí Moodle. Práce bude vyučujícími zadána nejpozději do pondělí 14 hodin. Termín odevzdání je stanoven na neděli do 17 hodin. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu. Práce bude součástí celkového hodnocení. 

Všichni žáci 5.  – 9. třídy obdrželi od vyučujících klíče k přihlášení do kurzů. K dispozici je budou mít i třídní učitelé. Veškeré přihlašovací údaje k účtům (Moodle, email, umimeto.org) mají žáci nalepené v žákovské knížce. V případě potíží s přihlášením řešte prosím přednostně přes zapomenuté heslo. V případě potíží se školním e-mailem se můžete obrátit na p. uč. Jošta (jost@zsnavybezku.cz, tel. 724 154 949).

Rodiče žáků, kteří v dotazníkovém šetření požadovali o zapůjčení tabletu,  se můžou v případě potřeby obrátit na paní sekretářku J. Pivrncovou tel. 776881263, email: sekretariat@zsnavybezku.cz. Zařízení bude zapůjčeno zákonnému zástupci po složení vratné kauce 1000,- Kč. 

Rozvrh online výuky pro II. stupeň bude zveřejněn ve středu 14. 10. 2020 na webových stránkách školy v důležitých odkazech: Online výuka.
Rozvrh online výuky I. stupně se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Aktuální informace týkající se délky platnosti mimořádného opatření, ošetřovného aj. najdete poté, co budou úřady zveřejněna, na webových stránkách školy v sekci aktuality. 

 

                                                                                  Mgr. Jarmila Plachá  

         ředitelka školy  

Soutěž školního parlamentu

100 podzimních kilometrů?

soutěž určená vlastníkům chytrých zařízení

V termínu 26. 10. od 8:00 – 2. 11. do 20:00

spusťte krokoměr a zašlete celkově nachozené, naběhané kilometry svým třídním parlamenťákům nebo vaší třídní paní učitelce nebo na email jirina.cizkova@volny.cz

První tři, kteří nachodí nejvíce km, budou oceněni. Ze všech dalších účastníků soutěže vylosujeme další tři, kteří si budou moct vybrat svou odměnu u zástupců parlamenťáků ze své třídy.

Hodně kilometrů

přejí parlamenťáci Harcováci

Distanční vzdělání

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením bude školní výuka v následujících týdnech probíhat takto:

Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

Provoz školní družiny je zachován. 

Činnost  všech zájmových kroužků kromě přípravy na příjímací zkoušky pro žáky 8. a 9. třídy jsme nuceni do odvolání zastavit.

Třídy 2. stupně jsme rozdělili do dvou skupin: 

  1. skupina 6. a 7. třída – v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání, v týdnu od 19.10. – 23. 10. 2020 se učí dle rozvrhu prezenčně.
  2. skupina 8. a 9. třída v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 učí se dle rozvrhu, od 19.10. – 23. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. V případech potřeby má škola k zapůjčení iPady proti podpisu smlouvy o výpůjčce a vratné kauci 1000,- Kč. Úkoly z jednotlivých předmětů obdrží žáci prostřednictvím aplikace Moodle. Zadání domácí práce proběhne pravidelně v pondělí do 14 hodin, termínem pro splnění bude neděle do 17 hodin v daném týdnu. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu.

Ve školní jídelně platí zpřísněná opatření, která zpomaluje výdej obědů. Prosíme o pochopení a trpělivost.

Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října neprobíhá.

Výuka o horninách v přírodovědě 5. třídy

V tomto týdnu páťáci objevovali svět hornin. Při skupinové práci zpracovali informace o vápenci, pískovci, žule a písku na plakát a převyprávěli je spolužákům ze třídy. Při tom si procvičili nejen práci s textem, mluvení před publikem, ale také spolupráci.

Vyrobené plakáty po zmenšení a okopírování vytvoří zápis v sešitech.