Autobus do Vesce

Milí žáci a rodiče,

od úterý 29. 9. 2020 pojede mimořádný spoj dle původního jízdního řádu. Linka č. 15  odjíždí ze zastávky Březová alej  v 7.38 hod do zastávky  Harcov- kostel  v  (7.46 hod).  Zde nabere další děti a pokračuje do Vesce.  Autobusy ze zastávky Harcov – kostel odjíždějí v časech 7.50, 7.51 a 7.52 hodin.

Den proti rakovině 30. 9. 2020

Den proti rakovině

Proč se zapojit?

Všechny vybrané peníze půjdou na pomoc v boji proti rakovině.

40% na nádorovou prevenci

35% na zlepšení kvality života onkologických pacientů

25% na podporu výzkumu onkologických pracovišť

Kdy? Kde?

Středa 30. září 2020 od 7:55 před vstupem do školy.

Děti budou mít možnost si koupit kytičky i během 3. vyučovací hodiny.

Žáci devátého ročníku budou obcházet třídy.

Jak se zapojit?

Koupí připínacích kytiček

Cena ?

Jedna kytička bude stát 20 Kč

 

Stmelovací výlet 5. třídy

I my, páťáci, jsme využili krásného podzimního dne. Společně strávený den se vydařil. A nebylo to jenom díky, cukrárně a trampolínám! Cestou do Vratislavic jsme plnili především úkoly ve skupinách. Bavilo nás sestavovat puzzle, ze kterých vznikly obrázky známých míst v okolí. Prezentací všech skupin jsme tak získali nové informace o zajímavých místech v okolí.

Milí páťáci, chválíme vás nejen za práci ve skupinách, ale také za to, že jste se po celou dobu našeho putování dokázali chovat tak, jak se od správné „party“ očekává.

První výlet

V pátek jsme se vydali na první výlet. Cesta ze školy nás zavedla až k Veseckému rybníku. Obešli jsme rybník po naučné stezce, podělili se s kačenami o svačinu, pověděli si něco o historii rybníka, mlocích, čolcích, meandrech a hledali houby, žaludy a jeřabiny. Někteří si cestu zpestřili lezením po skalách, jiným cesta ubíhala při ….a sedm, a osm, a devět, a deset, a Arizona, dopředu, dozadu pejsku k noze… Jiní probírali, zda se dá jezdit na kole a držet se pouze jednou rukou, či jestli španělský ptáček není lepší než žluna zelená. 

Terénní výuka přírodpisu v šesté třídě

Šesťáci se dnes vydali s badatelskými batohy na průzkum ekosystémů v okolí školy. Od lučního ekosystému pod sportovním areálem prošli přes lesy k vodnímu ekosystému Tajchu.  Cestu zaznamenali do mapy. Při putování průběžně sbírali, pozorovali a určovali rostliny a živočichy. Také si zakreslili Ještědský hřeben a popsali jeho vrcholy. Vpodělíu je čeká zpracování získaných dat do pracovních listů a prozkoumávání nasbíraných přírodnin.

Další výpravy budou následovat:-)