Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Amakids a Altadance Sport. Většina kroužků v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 14. 9. 2020.

Celkový přehled kroužků pro rok 2020/2021:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihláška/ počet přihlášených
Badatelský klub - robotika po 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Jošt hrazeno z projektu 16 lekcí 13 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 1.-5. st 13:15– 14:45 90 min ZŠ/Kocián hrazeno z projektu 16 lekcí 10 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 5.-9. čt 13:30– 15:00 90 min ZŠ/Pinčková hrazeno z projektu 16 lekcí 6 přihlášených
Klub zábavné logiky a deskových her st 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Pacltová hrazeno z projektu 16 lekcí 8 přihlášených
Příprava na př. zk. z českého jazyka 270 9. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Sluková 750/8 měs. 24 lekcí 13 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 260 9. st 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Mrazíková 750/8 měs. 24 lekcí 14 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 250 8. 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Jošt 500 15 lekcí 9 přihlášených
Pěvecký sbor 240 1.–5. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Hýblová 500 15 lekcí 5 přihlášených
Výroba šperků 230 1.–6. po 13:00– 14:30 90 min/ sudý týden ZŠ/ Čížková 850 7 lekcí 20 přihlášených
Dívčí klub 220 1.-5. čt 13:15– 14:45 90 min/ sudý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 8 přihlášených
Výtvarný kroužek 210 1.–5. čt 13:15– 14:45 90 min/ lichý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 5 přihlášených
Informatika multimedia 1.–2. út 13:00– 14:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 3.–5. út 14:00– 15:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Papíroví modeláři 1.-7. čt 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna začátečníci 1.–3. st 13:00– 14:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna pokročilí 2.–5. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara začátečníci od 3. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů 1.–5. čt 14:00– 15:00 60 min Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška
Taneční kroužek 1.-9. Altadance Sport 1200 15 lekcí Přihláška
Mentální aritmetika 1.–7. čt 13:50– 15:10 60 min Amakids 1400/měsíc 15 lekcí Přihláška

Poplatek za kroužky organizované školou je splatný  za 1. pololetí   do 31. 10. 2020 a za 2. pololetí je splatnost do 28. 2. 2021. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264 , e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – školní kroužky

Badatelský klub – robotika

Do klubu jsou  vítány děti, všech věkových skupin, které zajímá, jak naprogramovat ozobota, stavět a programovat LEGO, základy algoritmizace.

Klub komunikace v anglickém jazyce

V klubu si společně zazpíváme, nacvičíme divadlo a naučíme se aktivně používat cizí jazyk.

Klub zábavné logiky a deskových her

Do klubu jsou vítány děti, všech věkových skupin, které si rády hrají a poznávají nové deskové hry.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Pěvecký sbor

???????????????????????????????

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Dívčí klub

Dívčí klub – nápadité tvoření pro dĕvčata. V dívčím klubu se promĕníme v kreativní tvůrce a vytvoříme  si spoustu výrobků z různych materiálů , které potěší nejen tebe a občas si zkusíme i něco uvařit.

Výtvarný kroužek

Děti se naučí různým výtvarným technikám: tkaní, kašírování a malování.

Anotace – Musictime

Informatika multimédia

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů rozvíjí u dětí jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

Flétna začátečníci

Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek.

Flétna pokročilí

Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 – d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

Kytara začátečníci

V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie je určený pro děti z 1. stupně ZŠ.

Anotace – Altadance Sport

Taneční kroužek

Taneční klub se zaměřuje na přípravu, rozvoj a vrcholovou kariéru ve sportovním společenském tanci. Spolupracuje pouze s renomovanými trenéry a vede své členy týmovou a individuální cestou. Tanečníky připravuje fyzicky, psychicky a strategicky. Cílem je produkce tanečníků připravených pro start na regionálních a mezinárodních soutěžích.

Anotace – Amakids

Mentální aritmetika

Tato metoda trénuje rychlost přijímání a zpracování informací a rozvíjí komunikaci mezi mozkovými hemisférami díky imaginační vizualizaci výpočtů na počítadle Abakus.
Vysoká rychlost počítání v duchu není hlavním účelem, nýbrž zajímavým „vedlejším“ účinkem.