Požadavky na sešity pro jednotlivé předměty ve školním roce 2020/2021

Ke stažení 6. – 9. třída ZDE.

6. třída

7.třída

8.třída

9.třída

Doprava dětí ze zastávky Březová alej

Vážení rodiče,

autobusová linka č. 15 ze zastávky Fügnerova s odjezdem 7.30 bude dále pokračovat přes zastávku Březová alej (7.38 hod) do konečné zastávky  Harcov- kostel  v (7.46 hod).  Žáci, kteří využijí tento spoj,  mohou v autobuse počkat do doby, než bude pokračovat jako mimořádný spoj pro naši školu do Vesce. 

V době ranních odjezdů autobusů ze zastávky Harcov- kostel bude na bezpečnost  dětí dohlížet dopravní policie.

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Amakids a Altadance Sport. Většina kroužků v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 14. 9. 2020.

Celkový přehled kroužků pro rok 2020/2021:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihláška/ počet přihlášených
Badatelský klub - robotika po 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Jošt hrazeno z projektu 16 lekcí 13 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 1.-5. st 13:15– 14:45 90 min ZŠ/Kocián hrazeno z projektu 16 lekcí 10 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 5.-9. čt 13:30– 15:00 90 min ZŠ/Pinčková hrazeno z projektu 16 lekcí 6 přihlášených
Klub zábavné logiky a deskových her st 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Pacltová hrazeno z projektu 16 lekcí 8 přihlášených
Příprava na př. zk. z českého jazyka 270 9. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Sluková 750/8 měs. 24 lekcí 13 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 260 9. st 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Mrazíková 750/8 měs. 24 lekcí 14 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 250 8. 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Jošt 500 15 lekcí 9 přihlášených
Pěvecký sbor 240 1.–5. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Hýblová 500 15 lekcí 5 přihlášených
Výroba šperků 230 1.–6. po 13:00– 14:30 90 min/ sudý týden ZŠ/ Čížková 850 7 lekcí 20 přihlášených
Dívčí klub 220 1.-5. čt 13:15– 14:45 90 min/ sudý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 8 přihlášených
Výtvarný kroužek 210 1.–5. čt 13:15– 14:45 90 min/ lichý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 5 přihlášených
Informatika multimedia 1.–2. út 13:00– 14:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 3.–5. út 14:00– 15:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Papíroví modeláři 1.-7. čt 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna začátečníci 1.–3. st 13:00– 14:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna pokročilí 2.–5. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara začátečníci od 3. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů 1.–5. čt 14:00– 15:00 60 min Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška
Taneční kroužek 1.-9. Altadance Sport 1200 15 lekcí Přihláška
Mentální aritmetika 1.–7. čt 13:50– 15:10 60 min Amakids 1400/měsíc 15 lekcí Přihláška

Poplatek za kroužky organizované školou je splatný  za 1. pololetí   do 31. 10. 2020 a za 2. pololetí je splatnost do 28. 2. 2021. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264 , e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – školní kroužky

Badatelský klub – robotika

Do klubu jsou  vítány děti, všech věkových skupin, které zajímá, jak naprogramovat ozobota, stavět a programovat LEGO, základy algoritmizace.

Klub komunikace v anglickém jazyce

V klubu si společně zazpíváme, nacvičíme divadlo a naučíme se aktivně používat cizí jazyk.

Klub zábavné logiky a deskových her

Do klubu jsou vítány děti, všech věkových skupin, které si rády hrají a poznávají nové deskové hry.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Pěvecký sbor

???????????????????????????????

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Dívčí klub

Dívčí klub – nápadité tvoření pro dĕvčata. V dívčím klubu se promĕníme v kreativní tvůrce a vytvoříme  si spoustu výrobků z různych materiálů , které potěší nejen tebe a občas si zkusíme i něco uvařit.

Výtvarný kroužek

Děti se naučí různým výtvarným technikám: tkaní, kašírování a malování.

Anotace – Musictime

Informatika multimédia

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů rozvíjí u dětí jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

Flétna začátečníci

Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek.

Flétna pokročilí

Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 – d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

Kytara začátečníci

V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie je určený pro děti z 1. stupně ZŠ.

Anotace – Altadance Sport

Taneční kroužek

Taneční klub se zaměřuje na přípravu, rozvoj a vrcholovou kariéru ve sportovním společenském tanci. Spolupracuje pouze s renomovanými trenéry a vede své členy týmovou a individuální cestou. Tanečníky připravuje fyzicky, psychicky a strategicky. Cílem je produkce tanečníků připravených pro start na regionálních a mezinárodních soutěžích.

Anotace – Amakids

Mentální aritmetika

Tato metoda trénuje rychlost přijímání a zpracování informací a rozvíjí komunikaci mezi mozkovými hemisférami díky imaginační vizualizaci výpočtů na počítadle Abakus.
Vysoká rychlost počítání v duchu není hlavním účelem, nýbrž zajímavým „vedlejším“ účinkem.

Stěhování školy

O druhého srpnového týdne probíhá stéhování zařízení školy do náhradních prostor v Mařanově ulici. 

Všichni zaměstnanci školy pracují na přípravě tříd. 

Děkujeme  žákům, kteří nám pomáhají při vybalování.

 

  1. září bude škola připravena pro návrat dětí.

IMG_0936

Obrázek 1 z 11

Změna místa konání informativní schůzky dne 27.8.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ve vestibulu  budovy našeho přechodného působiště v Mařanově 650 budou probíhat  dokončovací stavební práce, bude se plánovaná schůzka konat v náhradních prostorách. Sejdeme se 27. 8. 2020 v 17 hodin v jídelně ZŠ Česká (  Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25) . Plánovanou prohlídku prostor v Mařanově 650, uskutečníme v rámci třídních schůzek, které jsou plánovány na čtvrtek 10.9.2020 od 17 hodin. Bližší informace Vám zašleme.

 Děkuji za pochopení!

Informace ke stravování ve školním roce 20202/2021

Stravování ve školním roce 2020/2021 bude pro naši základní školu zajišťovat v měsíci září firma PERSONNEL WELFARE – zařízení školního stravování, s. r. o. a od října 2020 ZŠ Česká. Výdej stravy bude ve výdejně TUL v Mařanově 650.
V tomto školním roce se bude podávat jen jeden druh jídla. Pro přihlášení ke stravování navštivte webové stránky školy, kde na odkazu jídelna- strava.cz zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí přihlašovacích údajů ve tvaru jmeno.prijmeni  a svého hesla se přihlásíte k účtu svého dítěte.  Ti, kteří se přihlašují do systému nově, musí u vedoucí školního stravování vyplnit přihlášku a zakoupit čip. Pokud dítě používá městskou kartu, může být aktivován přístup ke stravovacímu systému přes ni.

V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím příslušného políčka.
Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky. Odhlašování obědů bude možné jen přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin. 
První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlo nosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se částka za oběd nevrací.
Výše stravného od 1. 9. 2020 je změněna na:
Děti věk 6- 10 let – 25,- Kč / měsíční záloha 525,- Kč
Děti věk 11-14 let – 28,- Kč / měsíční záloha 588,- Kč
Děti věk 15-18 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč
Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy: 544 93 92/0800
U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463
Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).
V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Andreu Medřickou tel. 739220981, email: jídelna@zsnavybezku.cz