Německý jazyk

Milá devítko, 

lekce NJ jsou do odvolání pozastaveny. Všechny stávající lekce jsou otevřené. 

Hodně zdaru a síly při přípravě na přijímací zkoušky a mnoho úspěchů při zkouškách samotných. 

Držím palce. 

E. K. 

Angličtina do 1. 6.

Milí prvňáčci!

Po týdnu je zde pro vás opět připravená angličtina. Zopakujete si barvy, čísla a naučíte se pár slovíček, která vyjadřují pohyb.

Opakujte si barvy. Klikejte na barvy, které uslyšíte – zde    a   přesuňte čísla do správných rámečků  -zde.   Nechte si práci vyhodnotit počítačem. ( finish + check my answers)

Následuje pracovní list s novými slovíčky. Klikejte  na obrázky a  opakujte si slovíčka nahlas. Poté zatrhněte v rámečku  činnosti, které umíte. Můžete nahlas tvořit větičky: „I can swim.  Umím … plavat.  I can jump.  Umím  … skákat.“   Následuje písnička, kde se některá slovíčka objeví. V posledním cvičení spojte obrázky se zvukem. Nechte si opět opravit počítačem. – zde

Na závěr písnička k protažení a opakování slovíček.  – zde

Přeji hezký týden.

E.K.

Angličtina do 1. 6.

Milá druhá třído!

Po týdnu je zde opět připraveno opakování a procvičování angličtiny.  Nejprve si procvičte čísla, názvy části těla a další. Zanotujte si několik písniček a podívejte se na dva krátké příběhy. – zde.  Lze pracovat postupně a nechat si vyplněné části opravit počítačem. (finish + check my answers)

Na závěr si zkuste napsat cvičební testík, který mi můžete odeslat. Testík –zde,  návod k odeslání – zde. 

Přeji hezký týden. 

E. K. 

                                          

Angličtina do 1. 6.

Milý třeťáčci, 

pokračujeme v angličtině stále jako doposud. Tento týden si zopakujete 5. lekci, to znamená čísla do 50 a sporty. Poté si zkusíte napsat zkušební testík.

Výsledky vaší soutěže kahoot – čísla 2.  – zde   Stupně vítězů  – zde.

Klikněte si na odkaz k pracovnímu listu. – zde.  Zazpíváte si, budete plnit úkoly dle instrukcí. Před kliknutím na finish se ještě před testíkem rozpohybujte. Nechte si celý pracovní list zkontrolovat počítačem (check my answers)  a poučte se z případných chyb. Z překlepů nevěšte hlavu.

Zkušební testík zde.     Zadání je tentokrát pouze v angličtině.  Český návod je zde k dispozici:  1. cv.  – Poslouchejte a očíslujte obrázky.  2. cv. – Poslouchejte a napište čísla.    3. cv.  Odpovězte na otázky (ano, umím. x Ne, neumím.) Vymyslete poslední dvě otázky tak, abyste na ně odpověděli předtištěným Yes, I can.  x  No, I can´t.  4. cv. –  Dokončete větu podle obrázku.   5. cv.  – Poslouchejte a klikněte na správný obrázek.  6. cv.  Přečtěte si a napište do tabulky yes = ano, umí x no = ne, neumí.      Testík mi můžete poslat. Návod k odeslání – zde. 

Na závěr příběh ze života Spika a Gracie.  Poslech – zde.  Příběh – zde.  Přiřaďte si na papír čísla promluv  k  jednotlivým  obrázkům.  Zkontrolujte opět poslechem.  Hodně zdaru.

Hezký  týden. 

E.K.