Prezenční výuka žáků druhého stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády a uvolněním epidemiologických opatření budou smět žáci 2. stupně od 8. 6.2020 prezenčně docházet do školy.  Upravený manuál  z MŠMT škola obdržela  dne 28.5.  Pracujeme na nastavení harmonogramu prezenčního setkávání žáků 2. stupně tak, abychom  zajistili  prostorové a personální podmínky dle manuálu. Vzhledem k tomu, že byla  Radou města schválená  rekonstrukce školy, je nutné, abychom v období do konce školního roku  zohlednili i  přípravu na stěhování celé budovy. Už teď víme, že každá 15 členná skupina bude do školy docházet  max. dvakrát týdně, kromě deváté třídy. Časy a předměty  budou upřesněny v příštím týdnu. V  období  do konce školního roku není  škola schopná zajistit pro žáky 2. stupně stravovací služby. Nezbytnou podmínkou přítomnosti žáka ve škole bude zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem. Veškeré informace včetně informací o  hodnocení  žáků ve 2. pololetí a čestného prohlášení obdržíte prostřednictvím třídních učitelů. 

Angličtina do 1. 6.

Milí prvňáčci!

Po týdnu je zde pro vás opět připravená angličtina. Zopakujete si barvy, čísla a naučíte se pár slovíček, která vyjadřují pohyb.

Opakujte si barvy. Klikejte na barvy, které uslyšíte – zde    a   přesuňte čísla do správných rámečků  -zde.   Nechte si práci vyhodnotit počítačem. ( finish + check my answers)

Následuje pracovní list s novými slovíčky. Klikejte  na obrázky a  opakujte si slovíčka nahlas. Poté zatrhněte v rámečku  činnosti, které umíte. Můžete nahlas tvořit větičky: „I can swim.  Umím … plavat.  I can jump.  Umím  … skákat.“   Následuje písnička, kde se některá slovíčka objeví. V posledním cvičení spojte obrázky se zvukem. Nechte si opět opravit počítačem. – zde

Na závěr písnička k protažení a opakování slovíček.  – zde

Přeji hezký týden.

E.K.

Angličtina do 1. 6.

Milá druhá třído!

Po týdnu je zde opět připraveno opakování a procvičování angličtiny.  Nejprve si procvičte čísla, názvy části těla a další. Zanotujte si několik písniček a podívejte se na dva krátké příběhy. – zde.  Lze pracovat postupně a nechat si vyplněné části opravit počítačem. (finish + check my answers)

Na závěr si zkuste napsat cvičební testík, který mi můžete odeslat. Testík –zde,  návod k odeslání – zde. 

Přeji hezký týden. 

E. K.