DOMÁCÍ PŘÍPRAVA PŘÍRODOPIS PRO OBDOBÍ 23. 3 – 30. 3. 2020

Milí šesťáci, podklady pro domácí vyučování najdete od pondělního dopoledne na školním moodlu v sekci  Př6, přihlašovací klíč máte v emailu z minulého týdne. 

Děkuji všem, kteří vypracovali úkol na téma jaro v lese a hmyz. 

Přeji vám hezké dny a radost z objevování tajů přírody.

Zuzana Holemá