Práce pro Ze v 6. ročníku

Milí šesťáci, 

v kurzu Ze 6 v Moodle najdete zadání témat Podnebí a počasí a Hydrosféra. Zároveň tam najdete instrukce k vypracování úkolů a k jejich uložení do „odevzdávárny“. Případné těžkosti s přihlašováním k učebnicím Taktik a při práci v Moodle zkuste prosím řešit pomocí Nápovědy, FAQ, nebo výpomocí mezi sebou. Jste šikovní, pracovití , vynalézaví a dokážete společně řadu věcí, které byste sami zvládli jenom velmi obtížně. Užijte si práci a objevte v ní něco zajímavého pro sebe.

Radost z poznávání Vám od srdce přeje

Tomáš Vágai

19.3. Informace k dnešní výuce

Dobrý den všem, 

dnes mají děti na Moodle připraveny výukové materiály v kurzu ČJ4  „19.3. Český jazyk, sloh“, v  kurzu MA4 na děti čeká nové téma pod názvem „19.3. Římské číslice“ a opakovací téma „19.3. Přednost při početních operacích – opakování“. Po rozkliknutí kurzu Vl 4  a „19.3. Vlastivěda – opakování“ budou mít děti přístup ke kvízu. 

Nově mají děti zadané některé úkoly přímo v Moodle a společně vyzkoušíme odevzdávání úkolu přes tento systém.

Děkuji rodičům a dětem za trpělivost a ochotu společně se učit novým způsobům výuky. 

Přeji krásný den, Jitka Vejlupková

19.3. – Informace k dnešní výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes nás čeká druhý, troufám si říct, že stále zkušební den on-line výuky. Pro dnešní výuku maté připravené materiály a úkoly z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a čtení. Český jazyk, matematiku a čtení prosím splňte během dneška. Na přírodovědu máte od paní učitelky Holemé zadaný pracovní list a otázky. Tento úkol můžete plnit a odevzdávat až do pondělí. 

Podrobné informace a veškeré odkazy na materiály jsou na Moodlu.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: hyblova@zsnavybezku.cz

Přeji hezký a úspěšný den,

Markéta Hýblová