Anglický jazyk

 
Milí šesťáci, 
 
na Moodlu ​ode mě máte připravenou složku ​na angličtinu.
Všechny informace k úkolům najdete právě tam.
V kurzu už jste všichni zapsaní, stačí se tedy jen přihlásit na Moodle.
Prozatím se do kurzu přihlásí i skupina p. učitelky Pinčkové a bude plnit úkoly s námi.
 
Ať se daří!
 
S pozdravem
Aneta Veselá

Anglický jazyk

 
Milí sedmáci, 
 
na Moodlu ​ode mě máte připravenou složku ​na angličtinu.
Všechny informace k úkolům najdete právě tam.
V kurzu už jste všichni zapsaní, stačí se tedy jen přihlásit na Moodle.
Prozatím se do kurzu přihlásí i skupina p. učitelky Pinčkové a bude plnit úkoly s námi.
 
Ať se daří!
 
S pozdravem
Aneta Veselá
 
 

Dějepis, 7. tř.

Milí studenti, zasílám úkoly k dějepisu do 31.3.2020, po té zašlu další úkoly:

  1. Přečtěte si z učebnice tyto kapitoly: První čeští králové, Kultura raného středověku, Společnost ve vrcholném a pozdním středověku (str. 50-60)
  2.  Udělejte zápis do sešitu podle zeleného odstavce za textem
  3. Vypracujte otázky za každou danou kapitolou   

Vše zkontroluji po návratu do školy, děkuji a přeji hezké dny:), A.H.

Dějepis 6. tř – úkoly

Milé děti,

zasílám úkoly do 31.3. – z učebnice dějepisu si: 1) přečtěte od str. 71-77, Kréta a minojská civilizace, Mykénské období a Homérské období

                                                                            2) udělejte si krátký zápis do sešitu ze shrnujícího žluto-zeleného rámečku na konci přečtené kapitoly 

                                                                            3) vypracujte  do sešitu otázky na str. 72, 74, 77

                                                                            4) Čtěte či poslouchejte Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky

Nový úkol zašlu 31.3.2020

Přeji Vám krásné dny a těším se na Vás:)

Sešity zkontroluji po návratu do školy. A.H.

Domácí příprava na 18.-23.3. 2020 anglický jazyk a dějepis

Moji milí osmáci, 
na Moodlu ​máte od paní učitelky Veselé připravenou složku ​pro AJ.Postup přihlášení máte v emailu. 
Obě skupiny z AJ budou mít 14 dní stejné​ domácí učivo a budou ho dostávat od paní učitelky Veselé.
Paní učitelka Pinčková pošle podklady domácí vyučování v pátek emailem.
Všem přeji v rámci možností dobré dny.   
Zuzana Holemá