Orientační plán učiva – 18.3. – 27.3.

Vážení rodiče,

vkládám tabulku s velmi orientačním rozdělením učiva do jednotlivých dní a předmětů. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou situaci, se kterou se všichni budeme muset seznámit, předpokládám, že rozdělení učiva se bude proměňovat.

S kolegy jsme se shodli na tom, že budeme klást důraz na výukové předměty (čj, m, aj, vl, přv) a také čtení (ať už z čítanky, nebo vlastní knížky). Výchovy necháme v kompetenci Vás, rodičů.

S jakýmikoli dotazy se na mě neváhejte obrátit.

Markéta Hýblová

plán (tabulka) 18. 3. – 27. 3.