MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Toto opatření se a týká  se všech žáků a studentů. Opatření je platné do odvolání. 

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Po dobu trvání mimořádného opatření bude žákům a studentům ve školní jídelně automaticky odhlášena strava. 

Informace k ošetřovnému při péči o dítě mladší 10 let

Vážení rodiče,

v průběhu pátku 13. 3. 2020  budou  rodičům dětí do 10 let prostřednictvím třídních učitelů zaslány školou potvrzené tiskopisy Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Veškeré informace z MPSV najdete níže nebo v odkazu

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

OŠETŘOVNÉ
– 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. V případě, že dojde k uzavření zařízení v průběhu prázdnin, bude ošetřovné čerpáno od prvního následujícího dne standardní výuky.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.