!!!Pozvánka na přednášku s besedou 12. 12. 2019!!!

Vážení rodiče,

zveme vás na preventivní přednášku spojenou s besedou

„Mýtus zvaný jehla“

Téma: Co dělat, když najdu na ulici odhozenou injekční jehlu, popřípadě se o tuto píchnu. Jak vzniká závislost + jak ji lze rozpoznat u svého dítěte. Co v takovém případě dělat? Riziková místa v Liberci z hlediska distribuce návykových látek. Podpůrné organizace zabývající se touto tématikou v Liberci. 

Postup školy v případě užívání návykové látky žákem školy mimo školu a ve škole.

Termín: 12.12. 2019

Čas: 17-18:30 hodin

Místo: přírodovědná učebna ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Lektoři: Lubomír Brůžek, DiS.

vedoucí Terénních programů sociální prevence v Libereckém kraji

Most k naději, z.s.

Dům humanity Liberec

JIří Stich

vedoucí terénních programů v Libereckém kraji

Most k naději, z.s. 

Dům humanity Liberec

Mgr. Zuzana Holemá – metodik prevence ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

 

Jarmila Plachá – ředitelka školy

Zuzana Holemá – metodik prevence patologických jevů