5. A vaří a peče

Ve čtvrtek 19. 12. jsme se ponořili do příprav na Vánoce a především na páteční vánoční besídku. Žáci se rozdělili do skupinek, přinesli své oblíbené recepty, potřebné ingredience a materiál a kuchtění mohlo začít. 

Celou školou se linula vůně upečeného cukroví a všichni jsme si den moc užili 🙂

           Děkujeme paní kuchařkám za trpělivou spolupráci v jídelně 🙂

Sólový zpěv

Vážení rodiče, 

v Základní umělecké škole v Liberci se od 2. pololetí uvolní dvě místa na sólovém zpěvu u paní učitelky Koupilové. V případě zájmu ji co nejdříve kontaktujte na tel. 604757369 nebo emailem ivanakoupilova@seznam.cz