5. A vaří a peče

Ve čtvrtek 19. 12. jsme se ponořili do příprav na Vánoce a především na páteční vánoční besídku. Žáci se rozdělili do skupinek, přinesli své oblíbené recepty, potřebné ingredience a materiál a kuchtění mohlo začít. 

Celou školou se linula vůně upečeného cukroví a všichni jsme si den moc užili 🙂

           Děkujeme paní kuchařkám za trpělivou spolupráci v jídelně 🙂

Sólový zpěv

Vážení rodiče, 

v Základní umělecké škole v Liberci se od 2. pololetí uvolní dvě místa na sólovém zpěvu u paní učitelky Koupilové. V případě zájmu ji co nejdříve kontaktujte na tel. 604757369 nebo emailem ivanakoupilova@seznam.cz

Osmáci vařili jídlo pro Naději

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“

Osmáci dnes strávili dopoledne přípravou krémové brokolicové polévky s máslovými krutonky a drobenkového koláče.
Všechno jídlo pak odvezli a vydali klientům neziskové organizace Naděje.

https://www.nadeje.cz/liberec

Osmáci v Divizně

 

Osmáci se dnes v Městském ekologickém středisku ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna zúčastnili programu „Voda, klima a zvířata“.
 
Seznámili se při něm s problematikou jevů doprovázející globální oteplování jako je tání ledovců, okyselování a oteplování oceánů a také s principem fungování mořských proudů.
Na jednoduchých pokusech si principy těchto jevů i vyzkoušeli.
 
V druhé části programu si pak v ZOO prohlédli zvířata, která jsou klimatickými změnami ohrožena.