Stávka učitelů 6. 11. 2019

Připojujeme se

1. a 2. vyučovací hodina

1. a 2. vyučovací hodinu bude nad dětmi prvního stupně probíhat dohled. Školní družina bude v provozu. Od 3. vyučovací hodiny se učí dle rozvrhu.

Výuka na druhém stupni bude probíhat dle rozvrhu od 3. vyučovací hodiny. Žáci 2. stupně přijdou do školy v 9:40 hodin.

Proč stávkujeme:

Do stávky vstupujeme z důvodu naší nespokojenosti s dlouhodobým zanedbáváním oblasti vzdělání vládami ČR, i přesto, že nesouhlasíme s načasováním a argumenty ČMOS.

Naše požadavky:

Vypracovat dlouhodobou strategii vzdělávání ČR, nezávislou na měnících se ministrech školství .

Vzdělávání by mělo být prioritou vlády ČR po celé její funkční období, nejen před volbami.

Chceme, aby financování školství odpovídalo alespoň průměru v EU.