Preventivní program v šesté a osmé třídě

Žáci šesté a osmé třídy se dnes ve škole zúčastnili preventivních programů o.p.s. Maják.

V šesté třídě to byl program „Sranda nebo ubližování“, v osmé třídě „Digitální domorodci“. 

Oba dva programy byly hrazeny z fondu SRPŠ.