Laboratorní práce v osmé třídě

Na dnešní hodině chemie dostali osmáci za úkol oddělit ze směsi rozdrcené křídy a vody zvlášť čistou vodu a křídu. Pří zkoumání nad nejlepší technologií oddělení těchto dvou složek směsi přišli na princip filtrace a také ho postupně vylepšili. Svá pozorování pak zaznamenali do protokolu.