Haloween v družině

V pátek si děti prvního stupně užily haloweenské odpoledne.
Na školním hřišti na ně čekaly úkoly a soutěže, po jejíchž splnění si mohly za získané knoflíky zakoupit sladké odměny v čaroobchůdku.
Děkujeme pani vychovatelce Mikešové za zorganizování této akce a dětem ze 6. až 9. třídy, za pomoc na jednotlivých stanovištích.