Badatelská výprava 5. třídy

V dnešní hodině přírodovědy vyrazili páťáci s badatelskými  batohy do lesíku u kostela. Prozkoumali rostlinné i živočišné organismy v terénu lupou, udělali nákres, který ve škole dokončili.

Procvičili si tak základní dovednost přírodovědce – dívat se a zaznamenávat.