Přírodověda v páté třídě – nerostné suroviny hravě

Na čtvrteční hodině přírodovědy páťáci při skupinové práci s nerosty a horninami vyvodili rozdíl mezi nerostem a horninou a také k čemu se jednotlivé nerosty a horniny používají.

Vše si pak zapsali a na konci hodiny zbyl prostor pro prozkoumání obsahu badatelských batohů.

V pondělí je totiž s nimi čeká objevitelská výprava do lesa.