9. třída – Třídní učitel – 2020

Mgr. Veronika Pinčková

Mgr. Veronika Pinčková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čt 13.00-14.00

Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis , Občanská výchova