19.3. Informace k dnešní výuce

Dobrý den všem, 

dnes mají děti na Moodle připraveny výukové materiály v kurzu ČJ4  „19.3. Český jazyk, sloh“, v  kurzu MA4 na děti čeká nové téma pod názvem „19.3. Římské číslice“ a opakovací téma „19.3. Přednost při početních operacích – opakování“. Po rozkliknutí kurzu Vl 4  a „19.3. Vlastivěda – opakování“ budou mít děti přístup ke kvízu. 

Nově mají děti zadané některé úkoly přímo v Moodle a společně vyzkoušíme odevzdávání úkolu přes tento systém.

Děkuji rodičům a dětem za trpělivost a ochotu společně se učit novým způsobům výuky. 

Přeji krásný den, Jitka Vejlupková